Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Eredmények

Indikátorok


1. A projekt keretében kifejlesztett/adaptált új, Bolognakonform tananyagok száma 
93 (db)

 

2. A projektben közreműködő vállalkozások száma
13 (db)

 

3. Intézményi együttműködések, szövetségek száma
1 (db)

 

4. Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (képzők képzése)
112 (fő)

 

5. Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése)
103 (fő)

 

6. Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezetigazdálkodási hatékonysági mutató
12 (db)

7. Új, intézményesített nemzetközi partnerek száma
7 (db)

 

Tananyagok

 

 1. Közgazdaságtan I.
  Economics I.
 2. Közgazdaságtan II.
  Economics II.
 3. Vállalatgazdaságtan I.
  Business economics I.
 4. Vállalatgazdaságtan II.
  Business economics II.
 5. Menedzsment
  Management
 6. Marketing
  Marketing
 7. Pénzügytan alapjai
  Basics of Financial science
 8. Számvitel alapjai
  Accounting basics
 9. Általános és gazdasági statisztika
  General and economics statistics
 10. Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem
  Human resource management, safety, and health protection
 11. Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben
  Resource management in the business sphere
 12. A tanári tevékenység pszichológiai alapjai
  Psychological Foundations of the Teaching Profession
 13. Neveléslélektan-egyéni bánásmód
  Educational psychology – individual treatment
 14. Tanári- tanulói személyiség – és képességfejlesztés elméleti és módszertani lehetőségei
  The theoretical and methodological aspects of teacher and learner personality development
 15. Iskola a társadalomban - az iskola társadalma
  School in Society – School as Society
 16. Pedagógus-mesterség
  Teacher profession
 17. A Pedagógus mesterség IKT alapjai
  ICT foundations of the pedagogical profession
 18. A portfólió
  The portfolio
 19. A tanítási gyakorlat
 20. Szakdolgozat
  Thesis
 21. Mérnőktanár szakmaspecifikus módszertani modul (gépész)

< Vissza