Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Célok

A projekt operatív céljai a következők:• A kiírt pályázat keretein belül az intézmények közösen megteremthetik annak az egyetemi szövetségnek az alapjait és keretrendszerét, ami egy online egyetemi szolgáltató-központként, egységes virtuális intézményként jelenhet meg a nagyvilágban. A virtuális intézmény nyitott abban az értelemben, hogy a későbbiekben más egyetemek, főiskolák is csatlakozhatnak ehhez a platformhoz, amennyiben valamely oktatási tartalmat (szakot, tanfolyamot...stb.) ezen a platformon keresztül szeretnék oktatni, és vállalják az online egyetem sajátosságaiból fakadó speciális követelményeknek való megfelelést, illetve az alapítók által meghatározott sztenderdeket követik.

 

• A pályázat lehetőséget teremt a szükséges humán feltételek kialakítására, a speciális oktatástechnológia know-how–jának kidolgozására, adaptálására, és pilot-programként néhány gondosan kiválasztott tartalom online oktatására, mindezek mellett szükséges az oktatók IKT képzése is, hiszen az online oktatás technológiájának bevezetése speciális IKT ismereteket igényel.

 

• A nemzetközi szintérre lépés előfeltételeként megfogalmazott új típusú e-learning tananyagok előállításához szükséges a tananyagfejlesztésben részt vevő oktató kollégák felkészítése, képzése, az új típusú oktatási szemlélet elterjesztése.

 

• A projekt kiemelt célja, hogy növekedjen az intézmények nemzetközi ismertsége, elismertsége, a külföldi hallgatók száma, ill. a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások köre, minősége.

 

• Kiemelt célként jelenik meg a térségi, regionális munkaerő-piac igényeinek megfogalmazása, az elvárások beépítése a képzési rendszerbe, úgy, hogy a hallgatók duális képzések keretében megismerkedhessenek a tanulmányaik során az éles munkahelyi körülményekkel, feladatokkal.

 

• A munkaerő-piac elvárásainak közvetítése kiemelt szerepet játszik a hallgatói szolgáltatások fejlesztésében, a karrier- és életpálya tanácsadási tevékenységek továbbfejlesztésében. Cél, hogy a hallgatók minél szélesebb körében tudatosuljanak a munkaerő-piac elvárásai, hogy kompetenciáikat minél előbb tudatosan elkezdjék fejleszteni a foglalkoztathatóságuk növelésének érdekében.


< Vissza