Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Tevékenységek

Szakmai tevékenységek


1. Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés

 

 • 1.1. Szervezetfejlesztés (intézményi és együttműködési stratégia illetve szervezeti működési koncepció kialakítása, szervezeti struktúra átalakítása, költségracionalizálás)
 • 1.2. Ágazati kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása
 • 1.3. Irányítás összehangolása, korszerűsítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése, kontrolling és teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása)
 • 1.4. Képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások kezdeményezése
 • 1.5. Munkaerő-piaci kereslet ágazati együttműködés keretében történő becsatornázása lehetőségei a képzések szervezésébe
 • 1.6 Munkaerő-piaci szereplők részvétele a képzési stratégiák kialakításában

 

2. Képzési programok fejlesztése

 

 • 2.1. Közös e-learning vagy blended típusú képzések, tárgyak kidolgozása, adaptálása és lebonyolítása, kapcsolódó tananyagfejlesztés, tananyag beszerzés; közös tananyag és taneszköz fejlesztés, tartalom megosztás kiépítése.
 • 2.2. Közös képzések feltételrendszerének megteremtése ágazati igények alapján.
 • 2.3. Oktatók-kutatók képzési portfoliójának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó képzők képzése programok kialakítása és lebonyolítása a felsőoktatási és felnőttképzési pedagógia fejlesztése érdekében

 

3. Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között

 

 • 3.1. Regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása

 

4. Ágazati együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

 

 • 4.1. Intézmények külföldiek körében történő népszerűsítése: A nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó okostelefon és web2 alkalmazások fejlesztése.
 • 4.2. Intézmények külföldiek körében történő népszerűsítése: Nemzetközi marketing és PR tevékenységek.
 • 4.3. Nemzetközi együttműködések kialakítása, hálózatosodás: Külföldi hallgatók fogadásához szükséges idegen nyelvű szolgáltatások kiépítése, fejlesztése.
 • 4.4. Nemzetközi együttműködések kialakítása, hálózatosodás: Nemzetközi hallgatói, képzési- és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás.
 • 4.5. Nemzetközi képzési környezet fejlesztése: Oktatási adminisztráció, és intézményi szolgáltatások fejlesztése (nyelvi képzés, adminisztrációs felületek, tájékoztató kiadványok).
 • 4.6. Nemzetközi képzési tartalmak, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése: Külföldi hallgatók idevonzására és képzésére alkalmas képzésekhez kapcsolódó tananyagfejlesztés.
 • 4.7. Nemzetközi képzési tartalmak, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése: Külföldi vendégoktatók bevonása a képzők képzésébe.
 • 4.8. Nemzetközi szolgáltatásfejlesztés megalapozása: Kereslet bemutatása (hallgatói, munkaerő-piaci oldal egyaránt)
 • 4.9. Nemzetközi szolgáltatásfejlesztés megalapozása: Meglévő képzési tartalom versenyképességének bemutatása.

 

5. Ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztése

 

 • 5.1. Felsőoktatás, munkaadók és hallgatók közötti együttműködés fejlesztése újszerű tanulmányi programok bevezetésén keresztül: Hallgatói díjak rendszerének (Award) kidolgozása, bevezetése és integrálása a kurrikulumban szereplő tanegységek mellé.
 • 5.2. Felsőoktatási intézményi karrierirodák intézményi szintű szervezetfejlesztése és szervezeti integrációja: Karrierirodák munkatársainak szakmai képzése. Részvételük szakirányú, akkreditált képzéseken, tanfolyamokon.
 • 5.3. Felsőoktatási intézményi karrierirodák intézményi szintű szervezetfejlesztése és szervezeti integrációja: Karrierirodák szervezeti erőforrásainak átstrukturálása, szolgáltatásaik kiterjesztése az összes felsőoktatási képzési formára és az összes felsőoktatási intézmény által végezhető képzésre.
 • 5.4. Felsőoktatási intézményi karrierirodák intézményi szintű szervezetfejlesztése és szervezeti integrációja: Összehangolt felsőoktatási munkaerő-piaci modell bevezetése (karrier irodák, felsőoktatási intézmények és a munkaadói oldal között) a munkaadók és hallgatók igényeinek figyelembe vételével.
 • 5.5. Felsőoktatási intézményi karrierirodák közös szakterületi szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése: Szakterületenként együttműködő karrierirodák szakmai gyakorlatos programok kialakítása, hallgatók és cégek közötti koordináció biztosítása.
 • 5.6. Hallgatói életutat támogató szolgáltatások fejlesztése: Tanulmányi utat segítő hallgatói szolgáltatásfejlesztések, szakmai orientáció megteremtése az egyes szakokon.
 • 5.7. Oktatásfejlesztési programok az országos és regionális munkaerő-piaci trendek meghatározása alapján: Vállalkozói kompetenciák fejlesztése.• 
 • 5.8. Oktatásfejlesztési programok az országos és regionális munkaerő-piaci trendek meghatározása alapján: Visszacsatolási rendszer kialakítása, ezen belül a visszajelzések (szakmai gyakorlatról, friss diplomásokról), tapasztalatok, munkaerő-piaci szempontok alapján a képzési rendszerek /követelmények formálása.

 

6. Ágazati együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztése

 

 • 6.1. HHH, HH és roma hallgatók mentori és segítő rendszerének fejlesztése, a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hátrányos helyzetű, hallgatók beilleszkedésének elősegítése, szolgáltatások nyújtása és fejlesztése.

 

8. A fenti területekhez, továbbá a 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott Intézményi Fejlesztési Tervek végrehajtásához kapcsolódó szervezeti hatékonyság mutató/mutatók mérése, értékelése, elemzése

 

 • 8.1. Az intézményi diplomás pályakövetés eredményeinek, valamint az intézményi VIR adatainak az intézményi döntéshozatalba és döntés előkészítésbe való beépítése, valamint a szervezeti beépülésének mérési módszertanának kidolgozása a minőségbiztosításban.
 • 8.2. Az Intézményi Fejlesztési Tervekben meghatározott adatok és célértékelések nyomon követését szolgáló adatszolgáltatás fejlesztése.
 • 8.3. Intézményi nyilvántartások ágazati adatszolgáltatásával és adatminőségével kapcsolatos hatékony adatszolgáltatás fejlesztése, különös tekintettel a Felsőoktatási Információs Rendszer és alrendszereibe történő adatszolgáltatásra.
 • 8.4. Munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése.

 

9. A megjelölt elvárásokhoz kapcsolódó tevékenységek

 

 • 9.1. Beszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek
 • 9.2. Horizontális elvek és vállalások magvalósulását támogató tevékenységek.
 • 9.3. Könyvvizsgálat (projekt szintű)
 • 9.4. Projekt megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység
 • 9.5. Projektmenedzsment
 • 9.6. Tájékoztatás, nyilvánosság

 


< Vissza