Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Universitas-Győr Nonprofit Kft. bemutatása:

 


Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a jogelőd társaságokat is számítva 20 éve működik. 1992-2002-ig SZIF-Universitas Kft-ként, 2002-2007-ig Universitas-Győr Kht-ként, majd 2007. október 1-je óta Nonprofit Kft. formában végzi tevékenységét, alaptőkéje 6,2 millió forint. 2007 decemberében a tulajdonosi struktúrája is megváltozott, a Széchenyi István Egyetem 20%-os tulajdonosi részesedést szerzett a társaságban. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. jelenleg az egyetlen olyan gazdasági társaság, amelyben az egyetem tulajdonosként jelen van. A társaság másik tulajdonosa 80%-ban az Universitas-Győr Alapítvány. Ez a tulajdonosi struktúra stabil hátteret biztosít a működéshez, egyúttal szoros kötődést jelent az egyetemhez.


A társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként legfontosabb feladatának tekinti, hogy tevékenységével segítse a Széchenyi István Egyetem oktatási, tudományos, kutatási, továbbképzési és ismeretterjesztési tevékenységét. A társaság fő tevékenysége a „Tudományos tevékenység, kutatás". Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. három üzletága egymással szorosan együttműködve a közhasznú tevékenység mellett vállalkozási tevékenységet is folytat.

 

Legjelentősebb a szellemi szolgáltató üzletág, amely kiemelten kutatási projektek megvalósítását végzi. Az üzletág fontos szerepet tölt be az egyetem és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolat megteremtésében, erősítésében. Számos kutatási, fejlesztési, mérnöki munka készült a társaság működése során, amelyek a gazdasági élet szinte minden területét lefedik. A kiadói üzletág jelenteti meg az egyetem oktatói által írt jegyzetek döntő többségét és üzemelteti az Universitas Papír és Könyvesboltot. A jegyzeteken kívül számos egyetemi kiadvány, periodika kiadója is. A társaság akkreditált felnőttképzési intézményként működteti oktatási üzletágát. Képzéseit elsősorban vállalati megkeresésekre szervezi, eleget téve egyedi képzési igényeknek is. A három üzletágat összeköti a „TUDÁS". Ennek megszerzése, megjelenítése és továbbadása elválaszthatatlan egységként jelenik meg a társaság szervezeti felépítésében, tevékenységében, céljaiban.


< Vissza