Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Széchenyi István Egyetem

konzorcium vezető


Széchenyi István Egyetem bemutatása:

 

 

A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye, profilját tekintve a térségben kiemelten a műszaki és járműipari ágazatot tekintve egyedülálló, hiszen a régió elsősorban gépipari súlypontú, és a magas szintű termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az Egyetem egyedülálló, gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri kapcsolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki.


A Széchenyi István Egyetem a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény módosításáról szóló 2001. évi XCI. Törvény rendelkezései alapján a Magyar Köztársaság Országgyűlése által létrehozott felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv.

 


A Széchenyi István Egyetem az Észak-Dunántúl vezető műszaki felsőoktatási intézménye, melyet a régió ipara által támasztott igények hívtak életre. 1963-ban Győrött egy új műszaki egyetem létesítését rendelték el, '66-ban azonban főiskola alapításában egyeztek meg az ország elöljárói. Az eredeti tervekből első lépésben 4 tanulmányi épület és 3 kollégium valósult meg, az új felsőoktatási intézmény Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) néven kezdte meg működését, majd 1986-tól Széchenyi István (SZIKTMF) nevét viseli. A név '90-től Széchenyi István Műszaki Főiskolára (SZIMF), '92-től pedig Széchenyi István Főiskolára (SZIF) változik. 2002. január 1-jétől - a gazdasági szereplők által támogatottságot élvezve - az intézmény egyetemi rangot kapott és Széchenyi István Egyetemként (SZE) működik tovább.


A hagyományos műszaki képzés mellett az intézmény képzési palettája folyamatosan bővült. 1995-ben megindult az egészségi-, a jogi- (az ELTE győri tagozatán), valamint a társadalomtudományi képzés, a zeneművészeti oktatás pedig 1996-ban jelent meg. 1998-ban gazdálkodási szakon megindult az egyetemi képzés, 2002-től pedig önálló jogi képzéssel folytatódott a gyarapodás. 2004-ben megtörtént a Multidiszciplináris Társadalomtudományi, majd 2005-ben a Multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskolák akkreditációja. 2008-ban az előbbi különvált Regionális- és Gazdaságtudományi- illetve Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolára. Az intézmény fő szakjai a térségben rendkívül erős elektronikai- és járműiparra, az infrastruktúra-fejlesztésre és működtetésre, valamint az e területen működő vállalatok és közintézmények menedzsmentjére, nemzetközi kapcsolataira támaszkodnak. A bolognai kétszintű képzésre való átállás, az elmúlt években komoly munkával járt.


< Vissza