Széchényi 2020

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003


Dunaújvárosi Főiskola

konzorciumi partner


Dunaújvárosi Főiskola bemutatása:

 


1969-ben indult el a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara Dunaújvárosban, mely 2000 januárjától Dunaújvárosi Főiskola néven végzi működését. A Dunaújvárosi Főiskola alapító okirata szerint költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmény, amely kincstári vagyonból, a központi költségvetés meghatározott előirányzataiból, valamint más kiegészítő forrásokból gazdálkodik. A felsőoktatási intézmény célja, hogy szellemi, oktatási és innovációs centrumként szolgálja és generálja a város, valamint a régió igényeit. Az intézmény folyamatosan fejlődve meghatározó pozíciót szándékozik betölteni a város, a kistérség és a régió felsőoktatásában. A Dunaújvárosi Főiskola (DUF) alapítója a Magyar Köztársaság Országgyűlése, az alapítói, fenntartói jogokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium gyakorolja.

 


Az intézmény képzési területei a következők: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány. Ezen belül alapképzéshez tartoznak a gazdaságtudományok, informatika, műszaki, társadalomtudományok, mesterképzéshez pedig a pedagógusképzés. Az ipari háttér előnyeit élvező, 1969 óta tradicionálisan a kohó- és gépészmérnöki szakokra épülő intézmény képzési kínálata folyamatosan bővült: először műszaki szakoktató és mérnöktanár, majd szervező/informatika, a kilencvenes évek elejétől anyagmérnöki, közgazdasági és műszaki menedzser, 2003-tól pedig kommunikáció alapképzési szakokkal bővült.


A Dunaújvárosi Főiskola meghatározó szerepet tölt be Dunaújváros, illetve a város térségének életében. Vonzáskörzete nemcsak a statisztikai kistérséget foglalja magába, hanem több régiót is lefed. A főiskolai hallgatók lakóhelyét figyelembe véve a vonzáskörzet kiterjed a közép-dunántúli -, a közép-magyarországi -, az észak-magyarországi -, a dél-dunántúli - illetve a dél-alföldi régiókra. A tudományos kutatómunka területén jelentős előrelépések történtek az elmúlt 5-10 év során, amit elsősorban a minősített oktatók számának és a PhD képzésben résztvevő oktatók számának látványos növekedése jelez. A konferenciákon való részvétel és a publikációk számának növekedése is összhangban van a doktori tevékenységekkel. Tudatos oktatási és infrastrukturális fejlesztéseivel elérte, hogy az elmúlt tizenöt évben hallgatóinak száma megtízszereződött, jelenleg öt és fél ezer hallgatója van az intézménynek. A hallgatói létszámadatokat az alábbi táblázat szemlélteti:


< Vissza